Saturday, June 5, 2010

APC InRow SC 200 Monitoing via cacti

Selamlar Tr'de başka kullanan varmı bilmiyorum.
Lakin varsa paylaşayım. 

APC InRow SC 200 


Snmp requestlerine response lar fahrenheit gelmekte, bunu celcius'a çeviriyoruz ve cacti'dende CDEFS ile /10 yapıyoruz çünkü rakamlar *10 geliyor.#instock kabinet derece hesabı için snmp walk
snmpwalk -v 1 -c community ip_address .1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.3.4.1.2.6.0 | awk {'print $4 / 10-32 "*0.5555555"'}  | bc | cut -b1-2

#airflow CFM
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.3.4.1.2.6.0
# Discharge Pressure
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.3.4.1.2.20.0
#Emiston basıncı
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.3.4.1.2.12.0
# Return air temp
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.3.4.1.2.4.0

No comments:

Post a Comment