Friday, June 4, 2010

Centos yüklü vm makinelerde iotopIOTOP yararlı bir io anlık hariket izleme tool'u olması ile beraber centos lardaki stable kernel release kendi reposunda bulunan default yüklemeler ile 2.6.18 in üstüne çıkmıyor dolayısı ile 2.6.26 ve üstü isteyen iotop'u çalıştıramadım

#centos'da 4.x 5.x -- vm makinede 2.6.3x üstü kernel manuel compile ve işleme.


kerneli indirdik.
tar zxvf xxx.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/
ln -s xxx linux

/boot un altından config-eski son kernel config dosyasını /usr/src/linux e kopyaladık.
cp /boot/config-xxx /usr/src/linux/.config
make menuconfig
load config dedik ve .config dosyasını load ettik
vmlerde lvm ve lsilogic scsi kullanıyor.Fark varsa değişikse conf'u kopyalayıp load ettik ne ise çalışacak yeniden seçmeye gerek yok.

.config'in altındaki seçeneklerden hemen alttaki 2 seçeneğin y olduğundan emin olalım
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED=y
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2=y

bu hemen alttakilerde olmalı iotop (task_io_accounting) için gerekli parametreler.
CONFIG_TASKSTATS=y
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y
CONFIG_TASK_XACCT=y
CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y
daha sonra
make clean ; make bzImage ; make modules ; make modules_install; make install

diyerek bekliyelim. tamamlandığında.

/boot/grub/grub.conf a boot klasorundeki load edilcek değerleri belirtelim.

restart ve hazır olması gerekiyor.

(
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED=y || CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2=y)
Çok onemli bunlar yoksa boot etmez.

No comments:

Post a Comment