Friday, June 4, 2010

Qmail relay için client ekleme

#qmail relay client ekleme

tcp.smtp ye relay verilcek makine ipsi. aktif sistemde servis restartlamadan db e eklemek için execute edilcek komut.

Örnek kurulu ve tcp.smtp file'ının bulunduğu path'e göre değişebilir ;


/usr/local/bin/tcprules tcp.smtp.cdb tcp.smtp.tmp < tcp.smtp

No comments:

Post a Comment