Tuesday, August 17, 2010

tshark sniffer ile Mysql querylerini yakalamak, ve okunur formatta çıktısı

Mysql sunucuya gelen queryleri sniff edip, sql proxy kullanmadan yakalayıp, okunabilir format'ta printleye bilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemler yeterli.

Gerekli gördüğünüz kadar sniff

#tshark -i eth0 port 3306 -s 1500 -w capture
sonra;
#tshark -r capture -d tcp.port=3306,mysql -T fields -e mysql.query > queryler.log

okuna bilir formatta querylerinizi queryler.log dosyasında görebilirsiniz.

No comments:

Post a Comment