Monday, November 8, 2010

Netapp DataOntap Powershell Toolkit

Selamlar,

Efektif bir tool kullanmanızı tavsiye ederim.
dataontap zip file (pshell module)
http://communities.netapp.com/docs/DOC-6138
Powershell dataontap module installer script
http://communities.netapp.com/docs/DOC-6140

çok başarılı işler var google'da bakabilirsiniz. pshell module + visio ile güzel production env kullanım graphları yaratabilirsiniz.

Mesela en azından burda bağlantıyı belirteyim. RPC / HTTPS üstünden. rpc default auth error vericektir. Https üstünden gidin.

Örnek naconroller bağlantısı;  module load olduktan sonra

PS C:\$password = ConvertTo-SecureString "your_password" -AsPlainText -Force
PS C:\$scred = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "root",$password
PS C:\Connect-NaController ip_adress_of_netapp -Credential $scred

aldığınız yanıt örnek ;
Name                 Address           Ontapi   Version
----                 -------           ------   -------
11.11.11.1        11.11.11.11      1.7      NetApp Release 7.x.x: Sat Mar 24 21:04:09 PDT 2007

PS C:\> Get-NaAggr aggr*

Name            State       TotalSize  Used  Available Disks RaidType RaidSize MirrorStatus     FilesUsed FilesTotal
----            -----       ---------  ----  --------- ----- -------- -------- ------------     --------- ----------
aggr0           online         2,6 TB   79%   544,7 GB  26   raid_dp     13    unmirrored             195        31k

gibi. inceleyin çok başarılı bir tool.

No comments:

Post a Comment