Monday, March 21, 2011

Vmware Hyperic Monitoring Kurulum Macerası

/home/hyperic/server-4.5/logs/hqdb.log
pg_ctl: PID file "/home/hyperic/server-4.5/hqdb/data/postmaster.pid" does not exist
Is server running?

kurarken hyperic home klasörü açıldı user ve pass ve group. 
sonra setup.sh çalıştırdım ve ilk hata ile hemen karşılaştım. 

başlatır.
/home/hyperic/server-4.5/bin/hq-server.sh start


hyperic user
hyperic group is a must.

it runs with its own postgresql.

http://forums.hyperic.com/jiveforums/thread.jspa?threadID=11320

Neyazık ki !!! hyperic doesnot support 5.5.x series mysql yet.

5.0.x or 5.1.x only for now.

hyperic@xyz:~/hyp/hyperic-hq-installer-4.5$ ./setup.sh
Unpacking JRE to temporary directory /tmp/jre
Please ignore references to missing tools.jar
Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /tmp/lib/tools.jar
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Initializing Hyperic HQ 4.5 Installation...
Choose which software to install:
1: Hyperic HQ Server
2: Hyperic HQ Agent
You may enter multiple choices, separated by commas.
1
HQ server installation path [default '/home/hyperic']:

Enter an encryption key to use to encrypt the database password.:password
Loading install configuration...
Install configuration loaded.
Preparing to install...
Validating server install configuration...
Checking server webapp port...
Checking server secure webapp port...
Verifying admin user properties
Validating server DB configuration...
Installing the server...
Unpacking server to: /home/hyperic...
Creating server configuration files...
Copying binaries and libraries to server installation...
Copying server configuration file...
Copying server db-upgrade files...
Copying server libs...
Setting up server database...
Setting up JDBC driver...
Copying database files...
Configuring database...
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Starting repopulation of configuration table...
Starting built-in database...
Waiting for built-in database to start (on port 9432)...
Preparing database...
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Waiting for server to stop...
Stopping built-in database...
Built-in database stopped.
Installing the server JRE ...
Unpacking JRE amd64-linux-1.6.tar.gz to: /home/hyperic/server-4.5...
Setting permissions on server binaries...
Fixing line endings on text files...
--------------------------------------------------------------------------------
Installation Complete:
  Server successfully installed to: /home/hyperic/server-4.5
--------------------------------------------------------------------------------


You can now start your HQ server by running this command:

  /home/hyperic/server-4.5/bin/hq-server.sh start

Once the HQ server reports that it has successfully started, you can log in
to your HQ server at:

  http://x.y.z.a:7080/
  username: hqadmin
  password: hqadmin

Setup completed.
A copy of the output shown above has been saved to:
  /home/hyperic/hyp/hyperic-hq-installer-4.5/installer/logs/hq-install.log

Deleting temporary JRE
hyperic@xyz:~/hyp/hyperic-hq-installer-4.5$ 

server açılınca peşinden setup.sh ile agent'ıda çakıyoruz.

Herşey güzel gidiyordu ki Agent işlemciyi öylesine öldürdüki. Araştırdım ve buldum agent'da gelen default
clientxyz:/home/hyperic/agent-4.5/jre/bin # ./java -version
java version "1.5.0_12"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_12-b04, mixed mode)

http://forums.hyperic.com/jiveforums/thread.jspa?messageID=27103

Burda belirttiğine göre adam jre version 1.6.0_14'e geçmiş ve sorunlarının hepsi çözülmüş bizde şimdi bir deniyoruz.
Biz 1.6.0_23 deniyoruz son sürüm java runtime env. Dramatikal olarak düştü 4 core %400 total'den %85 lerden %35 lere kadar indi.! Tabi bu production da çalışan bir sistem aynı zamanda.!

Apache snmp modülü hypernic agent altında geliyor fakat apxs ile build ve modül kopyalama ve config gerekiyor. Burda bi sıkıntı ile karşılaştım automake-1.6 aclocal-1.6 diretiyor ki script'e girip editlemedim bunun yerin symlinklerini koydum çalıştı.

Buraya göre hareket ederek gidiyoruz.
http://support.hyperic.com/display/hypcomm/Apache+2.2+server

Mükemmel şekilde oldu server-status check ile kontrol methodundan snmp ile kontrol methoduna rescan ile geldi daha sonra server-status olanı sildim. Şuanda daha poll ediyor apache snmp modülü ile çalışıyor. Superb. Ayrıca glassfish gibi app server lara auto jmx ile bağlanıyor configden sonra ve tüm infoyu poll ediyor. jvm, garbage collection v.b. v.b. çok başarılı geriye dönük gidebilen ve agent kurulumundan sonra hiç uğraştırmayan bir izleme tool'u. 

Gözlemlediğim 2 şey, bir agent java versiyonu ve mysql 5.5.x desteklememesi. 
Belki artık destek vardır. Ben kurarken yoktu. Mükemmel TOOL...!

No comments:

Post a Comment