Tuesday, April 5, 2011

Ext4 hızına yakın filesystem continuous snapshot kabiliyetli nilfs2

Nilfs2'yi denedim.

benim işimi görecek düzeyde başarılı buldum. Todo çalışmaları sürüyor. Jap ler çalışmışlar. Continuous olması tüm human failure'un önüne geçiyor.

df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0              903G  2.7G  854G   1% /
tmpfs                  16G     0   16G   0% /dev/shm
/dev/md2              4.5T  192M  4.5T   1% /md2
/dev/md1              9.9T  774G  9.1T   8% /md1
/dev/md3               20T   16M   19T   1% /md3

/etc/fstab

/dev/md3        /md3            nilfs2    defaults    0

Snapshot listesi ;

lscp
                 CNO        DATE     TIME  MODE  FLG   NBLKINC       ICNT
                   1  2011-04-05 22:17:25   ss    -         11          3
                   2  2011-04-05 22:21:14   ss    -         14          4
                   3  2011-04-05 22:21:28   ss    -         11          4
                   4  2011-04-05 22:21:33   ss    -         11          3
                   5  2011-04-05 22:24:08   cp    -         14          4
                   6  2011-04-05 22:24:25   cp    -         10          4
                   7  2011-04-05 22:25:45   cp    i          8          4
                   8  2011-04-05 22:25:58   cp    i          8          4
                   9  2011-04-05 22:26:11   cp    i          8          4
                  10  2011-04-05 22:26:28   ss    i          8          4
                  11  2011-04-05 22:26:36   cp    -         12          3
                  12  2011-04-05 22:26:43   cp    i          8          3

chcp ss 6
listede gözüken 6 nolu snapshot'u seçişimiz.

mkdir snapshot  ; mount -t nilfs2 -r -o cp=6 /dev/md3 /snapshot


[root@mdadm md3]# ls -lna
total 13
drwxr-xr-x  2 0 0 4096 Apr  5 22:33 .
drwxr-xr-x 28 0 0 4096 Apr  5 22:27 ..
-rw-r--r--  1 0 0    0 Apr  5 22:17 .nilfs
-rw-r--r--  1 0 0   38 Apr  5 22:33 resolv.conf

Evvet az önce silmeden > ile içini boşalttığımız resolv.conf içi dolu olarak geri dönmüş silerek de geri döndürme denemeleri yaptım. başarılı şekilde çalıştı.

Şimdi sırada bu alana mysql data folder koyarak snapshotların ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Bunda başarılı olursa güle güle zmanda diyorum sadece.

En basitinden ne işlem yapacaksanız; öncesinde mkcp ile snapshot alın öyle yapın basitçe. mkcp ; rm -rf /xyz gibin.

No comments:

Post a Comment