Monday, May 30, 2011

Netapp Snaprestore Lisans yoksa

snap list

lun clone create destination(new_lun) -o noserve -b old_volume snapshot

lun clone create /vol/vol_devaexc/lun_devaexc_snap -o noreserve -b /vol/vol_devaexc/lun_devaexc nightly.18

snaprestore lisansı yok ise ve lun çalışan volume de bir sorun çıkarsa bu şekilde snapshot'u yeni bir lun ile açabilirsiniz.

Source - Gökhan

No comments:

Post a Comment