Monday, June 25, 2012

Dfm Datafabric Manager ile io tespitleri raporlar

Cihaz, volume isimlerini değiştirerek yazdım. Değişik isimler yanıltmasın. Yüklü Dfm varsa geçerli şekilde görüntüleyeceksiniz.

Örnek - 1 ;  Disk Summary.

Belirli bir kafadaki aggregate'e bind olmuş data diskleri üstündeki spesifik informationlar.

dfm report view disks-performance-summary | head -n 1 | awk '{print $1 " \t" $4 " \t" $5 "\t" $8 "\t" $9"_IOPS" "\t" $11"_IOPS" "\t""Utilization"}' ; dfm report view disks-performance-summary|grep "xyz.*aggr0" | grep data|awk '{print "test     ""\t"$5"\t""\t"$4 "\t" $7 "\t" $8 "\t" "\t"$9"\t""\t"$15}'

Controller      Aggregate       Disk    RPM     Read_IOPS       Write_IOPS      Utilization
test                  aggr0           0c.25   15000   163.85          9.23            69.17
test                   aggr0           0c.26   15000   163.25          9.32            65.96
test                  aggr0           0c.44   15000   161.82          9.50            63.55
test                  aggr0           0c.23   15000   161.38          9.70            69.03
test                   aggr0           0c.28   15000   160.62          9.80            65.50
test                 aggr0           0c.24   15000   160.45          9.17            68.54
test                 aggr0           0c.21   15000   160.27          9.67            67.98
test                 aggr0           0c.18   15000   160.20          11.00           70.16
test                  aggr0           0c.19   15000   157.53          9.32            67.75
test                 aggr0           0c.39   15000   157.50          9.52            63.33
test                 aggr0           0c.42   15000   155.68          9.57            61.99
test                 aggr0           0c.27   15000   155.60          9.25            64.35
test                  aggr0           0c.20   15000   153.90          9.42            67.53
Örnek -2 ; Aggregate Summart


dfm report view aggregates-performance-summary
Object ID Aggregate Controller/Cluster             Total Ops/Sec
--------- --------- ------------------------------ -------------
101       aggr0    x       3598.83
238       aggr0     yl       3368.27
431       aggr1     z           1513.87
103       aggr1     a       456.98
479       aggr0    b            202.95
895       aggr0     s                           155.78
1297      aggr0     Mct                  127.57
881       aggr0     Kx                              118.93
429       aggr0     sdvb            101.03
1565      aggr1     ax
1284      aggr0     ter

 Örnek - 3 ;   Volume Summary !

 dfm report view volumes-performance-summary
Object ID Volume                  Type     Aggregate Storage Server                 Total Ops/Sec Latency (millisec) Data Throughput (B/Sec) Perf Threshold Violation Count Perf Threshold Violation Period (Sec)
--------- ----------------------- -------- --------- ------------------------------ ------------- ------------------ ----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
938       das               Flexible aggr0     xsa                             3521.72               0.03                 2070.41
165      das                  Flexible aggr0     3e       1985.48              15.41             29681964.32
260       dassd            Flexible aggr0     gdwq       498.67               0.14               724931.34
300       23ewq            Flexible aggr0    dwqd        491.49               0.19               746537.72
145       dasd32                Flexible aggr0     das        449.33              20.84               543908.55
899       me231          Flexible aggr0     da                              360.93               0.12               102865.85
123      3e2d           Flexible aggr0     312dl        309.27              47.02              9760711.08

No comments:

Post a Comment