Monday, June 25, 2012

Netapp latency/iops problem/performans/problem tespiti stats serisi komutları

Örnekleme ile anlatmaya çalışacağım;

 Şunu belirtmeliyim ki, Dfm Data Fabric Manager ile sağlanabilecek kolaylık stats ile biraz daha uğraştırıcı bir şekilde ortaya çıkar özellikle disk statları kontrolünde.

Mesela ;  Disk listesi diskleri aggregate'e bağlayıcı bir bildirge yok. Dolayısı ile manuel bakıp shell script ile falan grouplatıp print almak lazım. Burda dfmde ise bir rapor isteği ve grep kafi gelmektedir. Fakat yinede dfm kullanmayan muhakkak ki bir çok arkadaş var. Aggregate disk sayısı ve altındaki volumeleri + aggregate 'in yaptığı io ile darboğaz tespitinde yardımcı olabilir.#Disk stat eden counterların listes
X2_netapp_appliance> stats list counters disk
Counters for object name: disk
        total_transfers
        user_read_chain
        user_reads
        user_write_chain
        user_writes
        user_writes_in_skip_mask
        user_skip_write_ios
        cp_read_chain
        cp_reads
        guarenteed_read_chain
        guaranteed_reads
        guarenteed_write_chain
        guaranteed_writes
        user_read_latency
        user_read_blocks
        user_write_latency
        user_write_blocks
        skip_blocks
        cp_read_latency
        cp_read_blocks
        guarenteed_read_latency
        guarenteed_read_blocks
        guarenteed_write_latency
        guarenteed_write_blocks
        disk_busy

Yukarıda belirttiğim gibi giderek biz daha çok volume ve aggregate bazlı örnekleri ele alacağız.

#Mesela Volume Bazlı Latency.
root@XXXX:~# ssh 1.1.1.1 stats show -n 1 -i 1 volume:*:read_latency | awk '{print $1 "\t\t\t" $2}'
root@1.1.1.1's password:

Instance                        read_latency _ Milisecond wise
vol0                                  12.29
emergency_vol1                  0
vcenter0                              0
comments                           9.29
vcenter_swap                    0
vcenter1                           15.00
dba                                  22.92
mirr                                 10.18
dbb                                 20.16
vcenter2_swap                   0
dbc                                 19.18

# Yada Tüm filer read io operasyonları gibi. IOPS_Read

stats show -n 5 -i 1 vfiler:vfiler0:vfiler_read_ops
Instance vfiler_read_
                   /s
 vfiler0         2769
 vfiler0         2763
 vfiler0         2751
 vfiler0         2546
 vfiler0         2861

#Buda yazma mesela  IOPS_Write
ggidcnode2> stats show -n 5 -i 1 vfiler:vfiler0:vfiler_write_ops
Instance vfiler_write
                   /s
 vfiler0          567
 vfiler0          652
 vfiler0          838
 vfiler0          663
 vfiler0          555
#Buda nfs operasyonları ve latency bilgileri

stats show nfsv3

nfsv3:nfs:nfsv3_ops:5685/s
nfsv3:nfs:nfsv3_read_latency:11880.19us
nfsv3:nfs:nfsv3_read_ops:2108/s
nfsv3:nfs:nfsv3_write_latency:4407.73us
nfsv3:nfs:nfsv3_write_ops:662/s


stats daki param şekli ;

stats show -n interval -i 1 obje:konu_olan:sayaç şeklinde.!stats list objects
Objects:
        dump
        logical_replication_source
        logical_replication_destination
        vfiler
        qtree
        aggregate
        iscsi
        fcp
        cifs
        volume
        lun
        target
        nfsv3
        ifnet
        processor
        disk
        system


Monitor edilebilir sayaçlar;


stats list counters
Counters for object name: dump
        p1-ino
        p1-dir
        p1-str-ino
        p1-str-dir
        p1-acl
        p3-dir
        p3-write
        p4-ino
        p4-write

Counters for object name: logical_replication_source
        num_transfers
        num_success_transfers
        num_consecutive_successes
        num_failures
        num_consecutive_failures
        num_restarts
        total_num_files
        state
        lag_time
        last_base_snapshot
        last_transfer_type
        last_transfer_size
        last_transfer_duration
        transfer_status
        num_inode_deletes
        num_file_blocks_read
        num_dir_blocks_read
        network_data_write
        network_write_rate
        num_files

Counters for object name: logical_replication_destination
        num_transfers
        num_success_transfers
        num_consecutive_successes
        num_failures
        num_consecutive_failures
        num_restarts
        total_num_files
        state
        lag_time
        last_base_snapshot
        last_transfer_type
        last_transfer_size
        last_transfer_duration
        transfer_status
        network_data_read
        network_read_rate
        num_inode_deletes
        num_file_blocks_written
        num_files

Counters for object name: vfiler
        vfiler_cpu_busy
        vfiler_net_data_recv
        vfiler_net_data_sent
        vfiler_read_ops
        vfiler_write_ops
        vfiler_misc_ops
        vfiler_read_bytes
        vfiler_write_bytes

Counters for object name: qtree
        nfs_ops
        cifs_ops

Counters for object name: aggregate
        total_transfers
        user_reads
        user_writes
        cp_reads
        user_read_blocks
        user_write_blocks
        cp_read_blocks

Counters for object name: iscsi
        iscsi_ops
        iscsi_write_data
        iscsi_read_data

Counters for object name: fcp
        fcp_ops
        fcp_write_data
        fcp_read_data

Counters for object name: cifs
        cifs_ops
        cifs_latency

Counters for object name: volume
        avg_latency
        total_ops
        read_data
        read_latency
        read_ops
        write_data
        write_latency
        write_ops
        other_latency
        other_ops

Counters for object name: lun
        read_ops
        write_ops
        other_ops
        read_data
        write_data
        queue_full
        avg_latency
        total_ops

Counters for object name: target
        read_ops
        write_ops
        other_ops
        read_data
        write_data
        queue_full

Counters for object name: nfsv3
        nfsv3_ops
        nfsv3_read_latency
        nfsv3_read_ops
        nfsv3_write_latency
        nfsv3_write_ops

Counters for object name: ifnet
        recv_packets
        recv_errors
        send_packets
        send_errors
        collisions
        recv_data
        send_data
        recv_mcasts
        send_mcasts
        recv_drop_packets

Counters for object name: processor
        processor_busy

Counters for object name: disk
        total_transfers
        user_read_chain
        user_reads
        user_write_chain
        user_writes
        user_writes_in_skip_mask
        user_skip_write_ios
        cp_read_chain
        cp_reads
        guarenteed_read_chain
        guaranteed_reads
        guarenteed_write_chain
        guaranteed_writes
        user_read_latency
        user_read_blocks
        user_write_latency
        user_write_blocks
        skip_blocks
        cp_read_latency
        cp_read_blocks
        guarenteed_read_latency
        guarenteed_read_blocks
        guarenteed_write_latency
        guarenteed_write_blocks
        disk_busy

Counters for object name: system
        nfs_ops
        cifs_ops
        http_ops
        dafs_ops
        fcp_ops
        iscsi_ops
        net_data_recv
        net_data_sent
        disk_data_read
        disk_data_written
        cpu_busy
        avg_processor_busy
        total_processor_busy
        num_processors
        time
        uptime


Not: 7.x sürümlü bir cihazdan.örneklenmiştir.

No comments:

Post a Comment